Геоложки феномени на България

Калето

с. Устрен, Кърджалийска област