Геоложки феномени на България

Калето

с. Реселец, Плевенска област