Геоложки феномени на България

Ждрелото на р. Ерма

с. Ломница, Пернишка област