Геоложки феномени на България

Голямото и Малкото було

с. Невша, Варненска област