Геоложки феномени на България

Глухите камъни

с. Дъбовец, Хасковска област