Геоложки феномени на България

Чудните скали

с. Аспарухово, Варненска област