Геоложки феномени на България

Чудните мостове

с. Забърдо, Смолянска област