Геоложки феномени на България

Черните камъни

Гр. Тополовград, Хасковска област