Геоложки феномени на България

Боров камък

с. Боровица, Видинска област