Геоложки феномени на България

Божия мост

с. Лиляче, Врачанска област