За контакт

    Посетете Центъра за кариерно развитие към МГУ 'Св Иван Рилски" /Ректорат, етаж I , к-т 4/ и се регистрирайте!

       Директор звено „Кариерен център”
            Доц. д-р Светлана Браткова

       Главен експерт „Кариерен център”
             Гл. ас. д-р Борислава Гълъбова

   
    Ако сте работодатели, тук можете:

  1. Безплатно да публикувате обяви за свободни стажански позиции.
  2. Да търсите стажанти в база данни от регистрирани студенти.
  3. Да получавате автобиографии отговарящи на вашите критерии.
  4. Да осъществите обратна връзка с кандидатите.

    Ако сте студенти, тук можете:

  1. Да намерите свободни стажански места и информация за фирмите, които ги разкриват.
  2. Да търсите стажански позиции по различни критерии.
  3. Да създавате автобиографии, както и да ги направите достъпни за работодателите.
  4. Да кандидатствате по обявени позиции online.