Съвети при кандидатстване за работа

Документи за кандидатстване за работа.

    Винаги оформяйте своята кандидатура индивидуално, спрямо фирмата и позицията, за която кандидатствате.
    Когато обявата за дадена позиция е написана на чужд език, е желателно да подготвите и изпратите вашата кандидатура-автобиография и мотивационно писмо на съответния език.
   Опитайте се да предизвикате интерес със своята кандидатура .Разглеждащият документите ви трябва да придобие впечатлението, още от вашата кандидатура, че вие сте правилният човек за обявената позиция.
    Поддържайте вашите документи и автобиография винаги актуални (допълвайте нови данни в автобиографията си при настъпването на промяна в описаните обстоятелства в нея).
    Подбирайте обявите, по които кандидатствате, според вашите интереси и желания ,така че винаги да знаете и помните къде сте кандидатствали и в случай, че ви се обадят за интервю, да сте наясно откъде и за коя  позиция ви се обаждат. 


    Когато кандидатствате за определено работно място, се позовете на обявата за него, като посочите точно за какво кандидатствате (референтен номер на позицията, ако е посочен такъв) откъде сте разбрали за обявената позиция.
   Обяснете кратко и стегнато (максимално 1 страница) защо се кандидатирате за това място и защо смятате,че сте подходящият кандидат за  него.
    Внимавайте за правописни и граматически грешки.

    
   Структурирайте подробно и прегледно своята автобиография като посочите точните дати и организации от вашето обучение и професионален опит, допълнителни курсове и квалификации, които притежавате.


   Прибавете към вашата кандидатура, когато това е необходимо и се изисква за позицията, за която кандидатствате, дипломи свидетелства, сертификати, документи за посещавани семинари  и допълнителна квалификация, препоръки от предишни работодатели или стажове, които да подкрепят данните от вашата автобиография.