Стажове
Стаж в "Асарел-Медет" АД
Стаж в "Аурубис България" АД
Стаж в "Геотехмин"
Стаж в „Мутивак” – Настройчик (супервайзър участък) на машини DMG MORI -стругове и/или фрези с ЦПУ
Стаж в "Овергаз Инк."


Студентски стажове в държавната администрация 2017г.
Стаж в „Мутивак” - Стажанти оператори на металорежеща машина (струг и фреза) с ЦПУ
Стаж в "Атлас Копко Лифтън“ ЕООД
Стаж в "Сименс  България"
Стаж в "AББ България"
Стаж в "ЧЕЗ България"
Стаж в „HUMAN WAY”
Стаж в "Елаците мед" АД
Стаж в "ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС" ЕАД - Крумовград
Стаж в "ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС" ЕАД - Челопеч