За нас


Мисия

   Мисията на Центъра за кариерно развитие е свързана с няколко основни цели. От една страна, да се осигури на бизнеса липсващите до момента достатъчно квалифицирани специалисти, а от друга да намали безработицата сред младите хора. Центърът за кариерно развитие следи движението на пазара на труда и информира Академичното ръководство за тенденциите в търсенето и предлагането. По този начин допринася университетът да съобразява по-гъвкаво предлаганите специалности и учебни планове с реалните потребности на икономиката.

Какво е Центърът за кариерно развитие?

  Центърът за кариерно развитие е неизменна част от съвременното образование. Това звено е един от основните стимули за преодоляване на бариерите в комуникацията между бизнеса, академичните среди и студентите В процесите на подбор на студенти за стажантски позиции и работни места Центърът осъществява партньорство с работодателите и играе изключително важна роля за професионалното ориентиране и подготовка на студентите.

Защо ни е необходим Центърът за кариерно развитие?

Анкетен лист и регистрация за ползване на услугите на Кариерния център
Можете да изпратите попълнената анкета на Е-mail: karieren_centar@mgu.bg . Анкета
Услугите, предлагани от Центъра за кариерно развитие, са безплатни за всички възпитаници на университета!